GDPR

Zásady ochrany osobných údajov – ABE.TEC s.r.o.


Spoločnosť ABE.TEC, s.r.o., so sídlom: č p. 43, 530 02 Ostřešany, IČO:25992333, DIČ: CZ25992333 uvedená v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Hradci Králové oddiel C, vložka 188 , poradenstvo a školenia.
Naším cieľom je spracovávať osobné údaje v súlade so všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov – General Data Protection Regulation alebo tzv. GDPR (Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady Európskej únie č.2016/679)

Osobné údaje, ktoré spracovávame

Potrebujeme spracovávať Vaše osobné údaje, aby sme mohli spravovať Vaše zákaznícke účty a aby sme Vám poskytli tovar a služby, ktoré chcete zakúpiť. Nie sme schopní Vám poskytnúť produkty alebo služby, pokiaľ nám neposkytnete uvedené informácie. Ide o zmluvnú nutnosť, kedy zhromažďujeme:

 • nákupné a transakčné údaje
 • kontaktné údaje - meno a priezvisko, kontaktná a/alebo doručovacia adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa

Ďalej spracovávame Vaše údaje: e-mailovú adresu, IP adresu, súbory cookies (v prípade online služieb) za účelom:

 • zlepšenie kvality našich služieb a ponuky nových služieb
 • na marketingové účely
 • na zasielanie obchodných oznámení vrátane ponuky našich produktov a služieb.


Spracovanie osobných údajov

Vaše osobné údaje môžeme spracovávať iba v súlade s právnymi dôvodmi, a to:

a) bez Vášho súhlasu za účelom

 • priameho poskytnutia služby či produktu – na splnenie objednávky
 • splnenie právnych (zákonných) povinností, ktoré pre nás vyplývajú zo všeobecne záväzných právnych predpisov
 • našich oprávnených záujmov - priamy marketing, zasielanie newsletterov

b) s Vaším súhlasom

 • na marketingové účely
 • k Vašej registrácii

Odvolanie súhlasu

Váš dobrovoľne udelený súhlas so spracovaním osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať, a to prostredníctvom zaslania emailovej správy na adresu: abetec@abetec.cz. Odvolaním súhlasu nie je dotknutá možnosť aj naďalej spracovávať Vaše osobné údaje na základe Vášho súhlasu, ktorý bol daný pred jeho odvolaním. Odvolanie súhlasu tiež nemá vplyv na spracovanie osobných údajov, ktoré spracovávame na inom právnom základe, než je súhlas (tj najmä ak je spracovanie nevyhnutné na splnenie zmluvy, právnej povinnosti alebo z iných dôvodov uvedených v platných právnych predpisoch).

Prístup k Vašim údajom

Vaše údaje sú u nás v bezpečí. Starostlivo si vyberáme svojich partnerov, ktorým Vaše dáta zverujeme a ktorí sú schopní zaistiť také technické a organizačné zabezpečenie Vašich údajov, aby nemohlo dôjsť k neoprávnenému alebo náhodnému prístupu k Vašim údajom alebo k ich inému zneužitiu. Všetci naši partneri sú viazaní na základe zmluvy povinnosťou mlčanlivosti a nesmú využiť poskytnuté údaje na žiadne iné účely, než na ktoré sme im ich sprístupnili.
Tretími stranami, ktoré môžu mať prístup k Vašim osobným údajom:

 • dopravcovia
 • správca informačného systému myWac
 • účtovná firma Epis
 • správca webových stránok Digital
 • analytické nástroje – Google analytics

Dĺžka spracovania osobných údajov

Vaše údaje budeme spracovávať po celú dobu využívania našich služieb (tj splnenie objednávky) a následne na základe Vami udeleného súhlasu po dobu ďalších 10 rokov z dôvodu daňovej legislatívy, ak nebude tento Váš súhlas so spracovaním osobných údajov z Vašej strany odvolaný.
Tu by sme Vás však chceli upozorniť, že tie osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na riadne poskytnutie služby, resp. pre splnenie všetkých našich povinností, či už tieto povinnosti vyplývajú zo zmluvy medzi nami alebo zo všeobecne záväzných právnych predpisov musíme spracovávať bez ohľadu na Vami udelený súhlas po dobu stanovenú príslušnými právnymi predpismi alebo v súlade s nimi aj po prípadnom odvolaní Vášho súhlasu.

Zabezpečenie osobných údajov

Prijímame technické a organizačné bezpečnostné opatrenia, ktorými spravované údaje chránime pred neoprávnenou manipuláciou, stratou, zničením, prístupom nepovolaných osôb či neoprávneným zverejnením. Nie je však objektívne možné úplne zaručiť bezpečnosť Vašich osobných údajov. Preto nie je ani možné 100% zaistiť, že k poskytnutým osobným údajom nemôže tretia osoba získať prístup, nemôžu byť skopírované, zverejnené, pozmenené alebo zničené prelomením našich bezpečnostných opatrení. Napriek tomu sa snažíme naše bezpečnostné opatrenia pravidelne kontrolovať a prispôsobovať ich technologickému vývoju.

Čo sú cookies a aké druhy cookies používame?

Cookies sú malé dátové súbory, vďaka ktorým si navštívené webové stránky pamätajú úkony a nastavenia jednotlivých používateľov, ktoré na nich vykonali, takže sa tieto údaje nemusia zadávať opakovane. Súbory cookies sa ukladajú do jednotlivých počítačov pomocou webového prehliadača. Cookies nepredstavujú nebezpečenstvo, neslúžia na získavanie akýchkoľvek citlivých osobných údajov, majú však význam pre ochranu súkromia. Cookies nepoužívame na zistenie totožnosti užívateľov webových stránok ani na zneužitie prihlasovacích údajov .
Súbory cookies nám napr. umožňujú používateľa rozpoznať ako súčasného používateľa alebo prispôsobiť danú službu používateľským preferenciám. Súbory cookie tiež používame na zobrazovanie tzv. behaviorálne cielenej on-line inzercie na webových portáloch Spoločnosti i mimo nich, jednoduchšie povedané na zobrazovanie iba takej reklamy, ktorá je relevantná pre daného konkrétneho užívateľa bez toho, aby bol obťažovaný reklamou, ktorá ho nezaujíma.
Súbory cookie používame aj v prípade, keď používateľ využíva služby, ktoré ponúkame svojim partnerom, ako sú reklamné služby alebo funkcie služieb spoločnosti, ktoré sa môžu zobraziť na iných weboch.
Ďalšiu skupinu predstavujú cookies tretích strán (napr. Google Analytics na analýzu návštevnosti danej konkrétnej webovej stránky či určité služby či cookies prevádzkovateľov reklamných systémov, ktoré sú na našich stránkach prevádzkované). Tieto cookies sú riadené tretími stranami a my nemáme prístup na čítanie alebo zápis týchto údajov.
Vy ako používatelia máte možnosť používanie cookies odmietnuť. Je však možné, že v niektorých prípadoch nebude možné bez používania cookies zobraziť určitú našu službu alebo produkt.
Pokiaľ bude mať Váš prehliadač použitie cookies povolené, budeme vychádzať z toho, že súhlasíte s využívaním štandardných cookies zo strany našich webov.

Práva subjektov

Vo vzťahu k Vašim osobným údajom máte najmä nasledujúce práva:

 • právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať
 • právo osobné údaje opraviť či doplniť
 • právo požadovať obmedzenie spracovania
 • právo vzniesť námietku alebo sťažnosť proti spracovaniu v určitých prípadoch
 • právo požadovať prenesenie údajov
 • právo na prístup k osobným údajom
 • právo byť informovaný o porušení bezpečnosti osobných údajov v určitých prípadoch
 • právo na výmaz osobných údajov (právo byť „zabudnutý“) v určitých prípadoch

Právo vzniesť námietku

Pokiaľ by sa Vám už nepáčilo, že od nás čas od času dostanete nejaké obchodné oznámenie či inú informáciu o novinkách v našom portfóliu produktov a služieb, máte možnosť vzniesť námietku proti ďalšiemu spracovávaniu Vašich osobných údajov za účelom priameho marketingu. Pokiaľ tak urobíte, na tento účel už Vaše údaje spracovávať nebudeme a ďalšie obchodné oznámenia, ponuky produktov a newslettery Vám už zasielať nebudeme.

Kontaktné údaje
V prípade akéhokoľvek dotazu na ochranu osobných údajov či odvolania súhlasu s ďalším spracovaním Vašich osobných údajov prosím využite e-mailovú adresu abetec@abetec.cz alebo môžete písomne ​​na našej adrese: ABE.TEC, s.r.o., č. 43, 530 02 Ostřešany.

Naše webové stránky používají cookies, které nám pomáhají zjistit, jak jsou naše stránky používány. Abychom cookies mohli používat, musíte nám to povolit. Kliknutím na tlačítko „OK, souhlasím“ udělujete tento souhlas.


Cookies jsou malé soubory, které webové stránky (i ty naše) ukládají ve Vašem webovém prohlížeči. Obsahy těchto souborů jsou vyměňovány mezi Vaším prohlížečem a našimi servery, případně se servery našich partnerů. Některé cookies potřebujeme, aby webová stránka mohla správně fungovat, některé potřebujeme k marketingové a statistické analytice. Zde si můžete nastavit, které cookies budeme moci používat.

Nezbytné cookies
Analytické cookies
Marketingové cookies
ve všech produktech