Akreditovaný Inšpekčný orgán ABE.TEC, s.r.o.

Inšpekčný orgán ABE.TEC s.r.o., ktorý pôsobí v rámci spoločnosti ABE.TEC s.r.o., je akreditovaný podľa normy STN EN ISO/IEC 17020:2012 Posúdenie zhody – Všeobecné kritériá pre činnosť rôznych typov orgánov vykonávajúcich inšpekciu, ako Inšpekčný orgán, kategória C.

Inšpekčný orgán vykonáva inšpekcie v oblasti „Inšpekcie požiadaviek na potláčanie elektrostatického výboja (ESD)“, tj.

  • akreditované overenie ESD vlastností jednotlivých predmetov

Akreditácia bola udelená Českým inštitútom pre akreditáciu o.p.s. Praha (ČIA).
ČIA uplatňuje princíp jednotného európskeho akreditačného systému tvoreného národnými akreditačnými orgánmi, ktoré fungujú podľa jednotných pravidiel a akreditujú podľa definovaných medzinárodne uznávaných noriem.

Akreditácia aj výstupy akreditovaných subjektov sú uznávané vo všetkých členských štátoch v Európskej únii.

Akreditáciou inšpekčného orgánu sa rozumie posúdenie zhody zavedeného systému manažérstva kvality inšpekčného orgánu so všetkými kritériami medzinárodnej normy ČSN EN ISO/IEC 17020. Osvedčenie o akreditácii vydané ČIA je dokumentom potvrdzujúcim dôveryhodnosť inšpekčného orgánu a jeho spôsobilosť vykonávať inšpekcie v rozsahu uvedenom v prílohe osvedčenia.
Osvedčenie a príloha je k dispozícii v priečinku Certifikát (link) a na webových stránkach ČIA.

Vlastná inšpekcia je vykonávaná zamestnancami Inšpekčného orgánu ABE.TEC s.r.o. (inšpektorov) podľa interného akreditovaného postupu, ktorý vychádza z požiadaviek normy ČSN EN 61340-5-1 ed.3, STN CLC/TR 61340-5-2 a meracích postupov podľa noriem radu ČSN EN 61340. Ďalej je možné vykonať inšpekciu podľa konkrétnych noriem na produkty, u ktorých sú merané a stanovené požiadavky na elektrostatické vlastnosti, napr. ČSN EN 1815,16350,1149-1.

Zákazník je oprávnený podávať na činnosť IO sťažnosti a odvolanie. Sťažnosť je podávaná na činnosť inšpektorov, na nedodržanie pracovných postupov, na používanie nevhodných meradiel, a pod. Odvolanie je podávané na výsledok inšpekčnej správy a jej vyhodnotenie. Zákazník musí sťažnosť/odvolanie podať písomnou formou krukám manažéra inšpekčného orgánu (ďalej len MIO), ktorý ho obratom informuje o jej/jeho prijatí. MIO po obdržaní písomnej sťažnosti alebo odvolania vykoná posúdenie, či sa sťažnosť/odvolanie týka IO,

vykoná nezávisle a nestranne posúdenie oprávnenosti alebo neoprávnenosti. V prípade sťažnosti na namerané hodnoty, ktorá je uplatnená dodatočne, nie je možné sťažnosť prijať, pretože opakované meranie nie je možné z dôvodu možných zmien u meraných predmetov. V prípade oprávnenosti prijme príslušné nápravné opatrenia, s ktorými oboznámi všetkých zamestnancov inšpekčného orgánu. Vybavenie sťažnosti/odvolania musí byť vykonané do 30 dní od písomného doručenia. MIO zašle zákazníkovi písomné vyjadrenie av prípade oprávnenosti ho oboznámi s prijatými nápravnými opatreniami.

Pri skúmaní a rozhodovaní o sťažnosti/odvolaní nie je dovolené zákazníka akýmkoľvek spôsobom diskriminovať a musí byť zaistená nestrannosť a nezávislosť posúdenia.

Zoznam technických noriem v rámci flexibilného rozsahu - tu.

Stránky Inšpekčného orgánu ABE.TEC, s.r.o.:

www.esd-inspekce.cz


 

Naše webové stránky používají cookies, které nám pomáhají zjistit, jak jsou naše stránky používány. Abychom cookies mohli používat, musíte nám to povolit. Kliknutím na tlačítko „OK, souhlasím“ udělujete tento souhlas.


Cookies jsou malé soubory, které webové stránky (i ty naše) ukládají ve Vašem webovém prohlížeči. Obsahy těchto souborů jsou vyměňovány mezi Vaším prohlížečem a našimi servery, případně se servery našich partnerů. Některé cookies potřebujeme, aby webová stránka mohla správně fungovat, některé potřebujeme k marketingové a statistické analytice. Zde si můžete nastavit, které cookies budeme moci používat.

Nezbytné cookies
Analytické cookies
Marketingové cookies
ve všech produktech